НАРОДНА САМООБОРОНА
ГОЛОВНА | ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ - Форум МІЙ | Вход
 
НОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ · УЧАСНИКИ · Правила форуму · ПОШУК · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Шарик  
Форум » ФОРУМ » Пишем Конституцію України разом » ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
ШарикДата: Ср, 18.04.2007, 14:58 | Сообщение # 1
гетьман
Группа: Администраторы
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. ( Офіційне тлумачення положення частини другої статті 5 див. в Рішенні Конституційного Суду N 6-рп/2005 ( v006p710-05 ) від 05.10.2005 )
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. ( Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 5 див. в Рішенні Конституційного Суду N 6-рп/2005 ( v006p710-05 ) від 05.10.2005 )
Ніхто не може узурпувати державну владу. ( Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 5 див. в Рішенні Конституційного Суду N 6-рп/2005 ( v006p710-05 ) від 05.10.2005 )

Добавлено (18.04.2007, 14:58)
---------------------------------------------
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом. ( Офіційне тлумачення положень статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/99 ( v010p710-99 ) від 14.12.99 )

Добавлено (18.04.2007, 14:58)
---------------------------------------------
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.
Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави.
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.
Стаття 15. Суспільне життя в Україні грунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.
Цензура заборонена.
Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України.

Добавлено (18.04.2007, 14:58)
---------------------------------------------
Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави.
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.
Стаття 19. Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.
Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
Державний Гімн України - національний гімн на музику М. Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Столицею України є місто Київ.

 
CivicUA07Дата: Пн, 17.12.2007, 09:38 | Сообщение # 2
джура
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Очевидно, что толку от такой власти не будет. В связи с этим вспоминаются слова молодого, еще не опороченного «марксизмом» К. Маркса – «Государство – слишком серьёзная вещь, чтобы можно было превратить его в какую то арлекиаду».
Обращаясь к практической стороне этой возможной акции, хочу высказать ряд соображений, навеянных и историческими примерами и наблюдениями и поисками возможных решений.
По традиции этот документ может быть назван декларацией, поскольку за основу предложений действительно взята Декларация прав гражданина и человека принятая во времена Великой французской революции.
например
«Следуя примеру европейских народов, демонстрирующих направленность своей воли на необходимость свободы от всех форм насилия, на желание и умение жить в стремлении к безусловности естественных прав людей и цивилизованных отношений в обществе, на условия равенства граждан перед законами, на цель жить, сообразно с принципами гражданской справедливости и верховенства права, ответственности власти, - украинские граждане, посредством настоящей Декларации Прав Человека и Гражданина Украины заявляют миру о своих желаниях жить и соблюдать нижеприведенные принципы, путем их принятия всенародным голосованием (плебисцитом), как актом публичного волеизъявления и соблюдать эти принципы, как нормы и законы для публичных поступков, в том числе при осуществления власти.

Украинские граждане, поддержавшие настоящую Декларацию голосованием или личной подписью, полагают недопустимым и даже преступным то, что политико-правовое невежество, забвение прав человека или пренебрежение ими, а также безответственность власти являются недопустимыми и образуют причину многих общественных бедствий, массовой коррупции и злоупотреблений властью со стороны представителей законодательной, исполнительной и судебной властей, а также местных органов власти,

- приняли решение изложить и признать в качестве законов высшей юридической силы естественные, неотчуждаемые и священные права человека, наряду с теми нормами, какие уже закреплены в Конституции или международно-правовых актах.

Будучи принятой путем прямого голосования гражданами на всенародном референдуме (плебисците), настоящая Декларация

- является выражением безусловной воли народа и

- должна неизменно служить гражданам Украины и приравненным к ним лицам, а также представителям власти в качестве средства постоянного напоминания о Воле, правах и обязанностях граждан для представителей властей, в том числе принципов недопустимости нарушения их естественных прав.

Действия главы государства, законодателей и представителей исполнительной и судебной власти не соответствующие принятым публично принципам, изложенным в настоящей Декларации, нормах Конституции Украины и нормах международного права, которые выражают или соответствуют признакам естественных прав человека – не подлежат исполнению гражданами, дают основания для гражданского неповиновения, за что граждане не могут нести ответственности, поскольку обусловлены преступными действиями властей.

Любые действия главы государства, законодателей и представителей исполнительной и судебной власти

-могут быть правомерными только при условии соблюдения настоящей Декларации, Конституции страны и правомерных законов.

Деяния власти являются правомерными при условии, если соответствуют всеобщему благу публики (народа), а не благу лиц, пребывающих у власти или связанных с ними лиц.

Добавлено (17.12.2007, 09:34)
---------------------------------------------
продолжение:
Соответственно настоящей Декларацией граждане Украины признают и провозглашают перед лицом всех видов власти, в том числе законодательной, исполнительной и судебной, следующие естественные и неотъемлемые права человека и гражданина.

Статья 1.

Люди рождаются и остаются свободными и равными в естественных правах закрепленных международно - признанными нормами, Конституцией и законами, соответствующих этим правам а также принципам и нормам гражданской справедливости. Общественные различия могут

- основываться лишь на различии способностей использованных для добродетелей относящихся к общей пользе;

- на честном и добросовестном предпринимательстве или

- использовании имущества и способностей, не наносящих ущерба правам, имуществу или свободам других лиц.

Статья 2.

Цель всякой политической деятельности, в том числе политических партий или общественно политических движений - является обеспечение естественных, неотъемлемых прав человека и гражданской справедливости.

Таковыми являются права и свободы, предусмотренные Конституцией Украины, в особенности – свобода, неприкосновенность личности, права владения и собственности имуществом, недопустимость угрозы здоровью и жизни, естественным и цивильным правам граждан, а также права на гражданское неповиновение или сопротивление насилию, угнетению и диктатуре, а также неразумным императивам власти.

Статья 3.

Источником суверенной власти является украинский народ.

Никакие учреждения, органы власти, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от прав, предоставленных народом на основе и в соответствии с Конституцией или полномочий, закрепленных в законах, принятых законодательными органами власти, образованными на основе прямых, тайных или открытых выборов.

Статья 4.

Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому, таким образом, что осуществление естественных прав каждым человеком ограниченно лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены законом при условии соблюдения естественных прав и свобод.

Добавлено (17.12.2007, 09:35)
---------------------------------------------
Статья 5.

Законами могут быть запрещены лишь действия, вредные или опасные для людей и природы.

Все, что не запрещено законом дозволено, и никто не может быть принужден делать то, что не запрещено законами. Для осуществления действий в сферах запрещенных законами - могут предоставляться соответствующие разрешения.

Осуществление субъективных естественных и цивильных прав (свобод) граждан – гарантируется властью всех форм.

Законами могут быть предусмотрены предписания поступать должным образом лишь для целей защиты справедливости, защите имущественных прав от несправедливых посягательств, защите интересов лиц, если необходимость в такой защите требует применения публичного воздействия.

Недопустимо законами ограничивать естественные права и свободы граждан актами произвола, в том числе бюрократического, со стороны властей, злоупотреблениями властью, бюрократическим надзором и ограничением прав и свобод граждан, любого вида диктатурой, как персональной, так и групповой (фашио).

Статья 6

Закон есть только то, что есть выражением интересов и воли граждан.

Не является законами для граждан акты, признаваемые законами по формальным основаниям, которые нарушают принципы равенства всех перед законами, предоставляют привилегии или преимущества отдельным гражданам или их объединениям, лишая или ограничивая при этом права других, в личных или имущественных отношениях.

Все граждане имеют право участвовать лично или через своих представителей в осуществлении власти, в том числе создании законов.

Законы должны быть доступными пониманию гражданами, отвечать критериям разумности и определенности, равнозначными для всех, иметь целью охранять, защищать, а при необходимости справедливо карать.

Все граждане равны перед законами и поэтому имеют права на равный доступ ко всем постам, публичным должностям и занятиям, сообразно их способностей и без каких-либо иных ограничений, кроме тех, что обусловлены их добродетелями и способностями.

Статья 7

Никто не может подвергаться властями насилию, обвинению, задержанию или ограничению свобод, иначе как в случаях, предусмотренных правовыми законами, с безусловным соблюдением процедур, предписанных законами.

Тот, кто, пребывая у власти, осуществляет, основанные на незаконном произволе требования (императивы) гражданам, исполняет или заставляет исполнять требования (императивы), нарушающие права граждан, выраженные в Конституции или правовых законах, подлежит наказанию, как лицо злоупотребляющее властью.

Однако, каждый гражданин, вызванный или задержанный в силу закона, должен беспрекословно повиноваться законным требованиям властей, а, в случае сопротивления, лицо несет ответственность, на основании и порядке, определенном законами.

Статья 8

Законами может быть установлена ответственность за нарушение законов, в том числе наказания, лишь строго и бесспорно необходимых случаях. Никто не может быть наказан ограничением прав и свобод, лишен имущества или органичен в праве владеть, пользоваться или распоряжаться соственным имуществом и имущественными правами иначе, как в силу закона, принятого и обнародованного до совершения правонарушения, при условии соблюдения властями условий и порядка привлечения к ответственности лиц, нарушивших законы.

Карающая сила законов не может унижать достоинства людей, лишать или ограничивать условий человеческого существования, угрожать их жизни и здоровью.

За совершение корыстных правонарушений, признается справедливым такое наказание, в результате какого виновное лицо обязано кроме возмещения причиненного материального и морального ущерба потерпевшим, уплатить публичный штраф (штраф народу), как наказание за проявление противоправных корыстных деяний.

При этом преимущественные права на возмещение ущерба и штрафов должны иметь потерпевшие, а не государство или иные публичные органы власти. При невозможности установить потерпевших возможно применение штрафов в пользу государства или иных публичных органов власти.

При невозможности уплаты штрафа и возмещения ущерба и морального вреда, признанное судом виновной лицо может быть ограничено в свободе заниматься определенными видами деятельности или изолированно от общества на сроки, установленные законами.

За совершение умышленных правонарушений, повлекших лишение жизни или ущерб здоровью – лица должны быть изолированы настолько, чтобы максимально исключить угрозу возможности повторения подобных действий в будущем.

Это может быть обеспечено длительными сроками изоляции, в том числе пожизненным.

Добавлено (17.12.2007, 09:36)
---------------------------------------------
Статья 9

Поскольку каждый считается невиновным, пока его вина не установлена, то в случаях, когда признается необходимым арест лица, любые неоправданно суровые меры, не являющиеся необходимыми, должны строжайше пресекаться законом.

Статья 10

Никто не должен быть притес­няем за свои взгляды, в том числе политические, нравственные или ре­лигиозные, при условии, что их выражение не нарушает общес­твенный порядок, установлен­ный разумными законами, не угрожают жизни и здоровью граждан. Общественный порядок, установленный законами, может распространяться только на места публичного характера.
Статья 11

Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из безусловных естественных прав человека. Каж­дый гражданин может свободно высказываться, пи­сать, печатать или распространять информацию иными способами, отвечая лишь за злоупотребление этой свобо­дой путем распространения лжи или ссылками на факты, не соответствующие действительности, унижающие честь, достоинство или публичную репутацию людей.

При этом ответственность может наступать в виде публичного осуждения лжи или недобросовестности, путем публичного признания фактов бесчестия или объявления бесчестия - судами фактов.

В порядке и на основании законов, граждане, совершившие поступки, относящиеся к публичному бесчестию, могут быть подвергнуты ограничением прав на осуществление власти актами правосудия. Законами могут быть ограничено, как злоупотребление свободой на распространение ложных сведений о фактах, не существующих в действительности, фактах, относящихся к личным отношениям.

Законами могут быть ограничены условия и способ распространения сведений о фактах, если это будет признано мотивами крайней необходимости в интересах публичной безопасности.

Законами могут быть предписаны обязанность для лиц, занимающихся публично-значимой деятельностью, публично сообщать (обнародовать) сведения необходимые для доверия к таким лицам.

Статья 12

Для обеспечения гарантий прав человека и гражданина необходима сила госу­дарственной власти, которая создает­ся в интересах всех, а не для ли­чной пользы тех, кому она вверена.

Добавлено (17.12.2007, 09:37)
---------------------------------------------
Статья 13

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан, государственной властью могут создаваться учреждения, условия деятельности которых должны быть оправданы необходимостью, а их содержание, в том числе расходы по управле­нию, должны обеспечиваться исключительно за счет бюджета. Недопустимо вымогать у граждан или юридических лиц оплаты за услуги, предоставляемые органами власти или их должностными лицами, которые признаны как публично необходимые.

Власть осуществляется в меру возможного, в том числе условиями материального и финансового обеспечения ее функционирования.

Применение власти возможно только как необходимость и не может иметь корыстный характер, средством обогащения причастным к власти или использующих власть - лиц.

Статья 14

Все граждане имеют право устанавливать через своих представителей в органах законодательной власти необхо­димость государственного или местного налогооб­ложения, получать отчеты по расходованию налогов и определять их раз­мер, основание, порядок и продолжительность взимания. Налогообложение может быть основано только на законах. Налогообложение не может: - нарушать принцип равенства граждан перед законами; - создавать привилегии отдельным лицам, - угнетать экономическое благополучие и развитие общества в целом; - неоднократно обременять одни и те же виды экономической деятельности.

Налоги могут использоваться исключительно для пользы общества (публики). При определении условий расходования средств полученных в результате сбора налогов власти обязаны соблюдать приоритеты и порядок, при каком в первоочередном порядке обеспечивается материальное содержание социально значимых функций: стимуляции возрождения, образования и воспитания, обеспечение общественной внутренней и внешней безопасности, поддержания здоровья (медицины, соответствующих научных и производственных видов деятельности), социально экономической защищенности нетрудоспособных граждан, природоохранных мероприятий, а также развитие науки и технологической культуры.

В меру возможного и после удовлетворения потребностей первоочередного характера, средства, полученные в результате налогообложения, могут и должны использоваться для предоставления социально значимых услуг: в частности, развития коммунально-бытовой инфраструктуры населенных пунктов, обеспечения публично значимых транспортных коммуникаций, систем связи и информационных технологий, развития публичного производства, торговли и сферы предоставления услуг, с целью регулирования ценообразования экономически оправданными мерами, направленными на добросовестность в сфере экономической деятельности, исключение или минимизацию злоупотреблений условиями добросовестной конкуренции или монопольным, а также особым положением на рынках. Средства, полученные в результате налогообложения, могут и должны использоваться для развития передовых технологий, соответствия и превосходства уровня мировых научных достижений, уровня техники и технологий, с последующей реальной инновационной деятельностью на коммерческих условиях, в том числе путем использования на публичных, смешанных или частных предприятиях.

По остаточному принципу осуществляется материальное обеспечение власти, исключающее: - использование средств, полученных в результате налогообложения, на неоправданное необходимостью, предметов и обстановки роскоши;- определение несоразмерно с благополучием населения, доходов для лиц, занимающихся политической, управленческой, исполнительной и иной деятельности в сферах власти, в период такой деятельности и после ее окончания. При этом, политические деятели или должностные лица, состоящие на государственной службе должны полностью лишаться прав на получения благ за счет средств бюджета в случаях выражения недоверия со стороны публики, в том числе путем отказа в переизбрании, за исключением случаев, когда переизбрание невозможно в силу норм Конституции, вследствие увольнения, в связи с совершением коррупционных деяний, а также в случаях обнаружения фактов злоупотребления властью или положением, в том числе путем соучастия в такого рода правонарушениях с иными лицами, признанных в порядке осуществления актов правосудия, не зависимо от условий и порядка увольнения или отставки.

Статья 15

Общество имеет право требо­вать у любого должностного лица отчета о его деятельности. Любое должностное лицо обязано, в том числе через органы публичной юрисдикции, давать отчет о своей деятельности, об основаниях появления имущественных прав для себя лично и связанных лиц, если появление таких прав явно не соответствует доходам таких лиц, в период пребывания у власти.

Добавлено (17.12.2007, 09:38)
---------------------------------------------
Статья 16 Неправомерными являются деяния властей направленные:

- на нарушения прав и свобод граждан, предусмотренные Конституцией, международными актами, устанавливающие права и свободы, иные естественные права, хотя и не формализованные в актах законодательства, но по сути, относящиеся к естественным правам или нормам и принципам общественной (цивильной) справедливости;

- на нарушения условий правомерности деятельности и принципы разделе­ния властей;

- на нарушения условий ограниченности властных полномочий законами или основанными на законах подзаконных актах;- на нарушения условий Конституции Украины и иные нормативные акты, предусматривающие гражданские свободы и права. За указанные нарушения любой гражданин, в том числе их объединения, вправе обратиться с требованием судебного рассмотрения его иска, как коллективного или публичного, с участием присяжных, направленного на признание факта неправомерности деяний властей или его отдельных должностных лиц, нарушающих права и свободы граждан.

Статья 17

Естественные личные и имущественные права граждан, в том числе права на владение и пользование имуществом Украинского народа, права владения и частная собственность есть права неприкосновенные, никто не может быть лишен или ограничен в этих правах иначе, как в случаях установленных Конституцией и законами, принятыми на основании Конституции.

Публичная собственность, т.е. собственность Украинского народа, к какой безусловно относится имущество возданное для удовлетворения социальных потребностей, в том числе для образования воспитания детей, развития и сохранения достижений культуры, обеспечения функционирования и развития здравоохранения, науки, обеспечения внутренней и внешней безопасности, а также имущество указанное в статье 13 Конституции Украины – не может быть признано объектом частной собственности, сохраняет статус вещи принадлежащей народу (res publicae). Однако в интересах использования этого имущества во благо народа имущественные права на это имущество могут быть переданы в управление для обеспечение социально экономических и социально культурных интересов публики (народа). Иное имущество, созданное трудом и за счет ресурсов народа, какое по ранее действующей Конституции (до 1996 г.), какое было приватизировано на противоправной и несправедливой основе, фактически присвоено без учета его реальной стоимости, в том числе вопреки условиям и принципам приватизации, провозглашенных изначально в решении Верховной Рады, закрепленной в соответствующей Концепции может быть подвергнуто полной или частичной реституции, с последующей приватизацией с соблюдением имущественных прав публики в порядке восстановления и с соблюдением принципов эквивалентности и справедливости.

Предлагаю обсудить и дополнить предложенную форму.

 
Форум » ФОРУМ » Пишем Конституцію України разом » ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2006 Бесплатный хостинг uCoz
Украински й портАл

ERA.COM.UA
ин тернет портал
  New online pharmacy

Our online pharmacy is the perfect resource for people to get their drugs without any hassles or awkwardness.

We work hard to make sure you save money every time you shop with us. At our online store, you pay less and get more.

http://www.newpharmacy.org

ZENEGRA - Generic Sildenafil Citrate is an effective treatment for ED regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient. This section takes you through how ZENEGRA works, its side effects and the dosage that is right for you. Always consult your doctor for the right dosage